بعد از مدت ها فرصتی به دست آوردیم تا دست و رویی به سر سایتمون بکشیم .

پیش نمایش طرح جدید در 29 تیر 1394 به نمایش در آمد و درحال رفع خطاهای سایت هستیم .

ویژه گی های طرح جدید

  • طراحی واکنش گرا مخصوص موبال و تبلت و تمامی وسیله ها
  • طراحی گرافیک با آخرین متدد طراحی گوگل ( متریال )
  • استفاده از سیستم مدیریت محتوای وبدیس
  •